Vi er leverandør av ventilløsninger til olje- og gassindustrien og landbasert prosessindustri. Vårt produktspekter omfatter prosessventiler for regulering, avstenging, sikkerhet og vakum, trykk- og temperatur-manometere, - brytere og -omformere og pneumatisk instrumentering (luftfiltre og regulatorer).

Alle produkter i h.h.t. Norsok std.

© 2016 Norwegian Valve Group AS